Öka försäljningen

Vi ger er ett nytt sätt att se på försäljning och marknadsföring. Tillsammans med oss kan ni ge företagets säljare en nystart och samtidigt utveckla marknadsföringen så att ni får ut mesta möjliga av önskade marknadsinvesteringar. Vi hjälper er med idéutveckling, marknadsrådgivning, kompetensutveckling, coaching och events.

Nya idéer ger nya affärer. I en workshop med oss spelar ni Idéspelet.
Ni får uppleva hur lätt det kan vara att tänka i nya banor och hur effektiv en grupp kan bli på att ta fram nya idéer för att öka försäljningen.

Vår marknadsrådgivning ger er vägledning i valet av media för olika marknadssatsningar. Vårt uppdrag är att ni på bästa sätt ska nå rätt målgrupp och öka försäljningen till lägsta möjliga pris.

Med kompetensutveckling och coaching i säljsituationen ger vi säljarna en nystart. Vi utvecklar både nya och mer erfarna säljare i den uppsökande försäljningens ädla konst genom att ge dem ett nytt sätt att se på sin roll och sina arbetsuppgifter.

Ett event är så mycket mer än en ”happening”. Det är en investering som långsiktigt ska leverera värde både internt och externt för företaget. Vårt mål är att överträffa de förväntningar ni har på denna investering,